Loading...
nl
 • Image 01

  Alles is liefde, liefde is alles

 • Image 02

  Koetjes en kalfjes...

 • Image 03

  Everything is in your hands!

 • Image 04

  Love your imperfections

 • Image 05

  Just be your beautiful you!

 • Image 06

  Voor jou... want jij bent jij!

Privacy Policy


Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Met uw inschrijving op Gedichtenlaant.nl laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens (email adres), uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Gedichtenlaantje.nl voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Gedichtenlaantje.nl. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Gedichtenlaantje.nl, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Gedichtenlaantje.nl, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Gedichtenlaantje.nl, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Gedichtenlaantje.nl, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Gedichtenlaantje.nl. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Gedichtenlaantje.nl.


Beveiliging van persoonsgegevens

Gedichtenlaantje.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Gedichtenlaantje.nl haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Gedichtenlaantje.nl is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.


Melding CBP en recht op verzet

Gedichtenlaantje.nl is verantwoordelijke en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is conform de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage. Indien u geen (commerciële) informatie meer van Gedichtenlaantje.nl wenst te ontvangen over de producten en diensten van Gedichtenlaantje.nl, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar info@gedichtenlaantje.nl.


Wijzigingen Privacy Statement

Gedichtenlaantje.nl behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.


WEBSHOP

Webshop Bezoek mijn webshop met leuke cadeautjes om weg te geven!

SHOP ENTREE

Sponsoring & Donaties

EUR10
Behaald EUR10 van EUR3000
Datum einde: Mei 22
Voor elk boekje "Positiefjes" dat wordt verkocht, draag ik sinds juli 2013 € 1,= af aan KWF Kanker Bestrijding. Ik ben met deze actie gestart omdat mijn uitgever ziek werd. Helaas is hij in de zomer van 2014 overleden. En ook de opdrachtgever voor wi...

Contact

Yvonne van der Laan (YML)

Schrijfster / beeldend kunstenares / muziekdocente

Westerengstraat 85
6669 BH Dodewaard

T 0488-410239
E info@gedichtenlaantje.com
Gedichtenlaantje op FacebookGedichtenlaantje BlogGedichtenlaantje EvenementenGedichtenlaantje op LinkedinGedichtenlaantje Contact FormulierGedichtenlaantje Shops