• Image 01

  Alles is liefde, liefde is alles

 • Image 02

  Koetjes en kalfjes...

 • Image 03

  Everything is in your hands!

 • Image 04

  Love your imperfections

 • Image 05

  Just be your beautiful you!

 • Image 06

  Voor jou... want jij bent jij!

Privacy Policy (AGV 2018)


Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Met uw inschrijving op Gedichtenlaant.nl laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens (email adres), uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Gedichtenlaantje.nl voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Gedichtenlaantje.nl. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Gedichtenlaantje.nl, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Gedichtenlaantje.nl, etc. Voor betalingen gelieerd aan het lidmaatschap van Gedichtenlaantje.nl, worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Gedichtenlaantje.nl, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Gedichtenlaantje.nl. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Gedichtenlaantje.nl.


Beveiliging van persoonsgegevens

Gedichtenlaantje.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Gedichtenlaantje.nl haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Gedichtenlaantje.nl is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.


AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Gedichtenlaantje.nl is verantwoordelijke en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Europese regelgeving AVG (25 mei 2018) en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens.

Yvonne van der Laan (YML), bedrijf: 'Yvonne van der Laan, schrijfster', Gedichtenlaantje.nl, gevestigd aan Westerengstraat 85, 6669BH Dodewaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Y.M. van der Laan,
Westerengstraat 85,
6669BH Dodewaard,
Telefoon: +31 488 410239

Yvonne van der Laan is de Functionaris Gegevensbescherming van Gedichtenlaantje.

Zij is te bereiken via info@gedichtenlaantje.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Gedichtenlaantje.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website


Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gedichtenlaantje.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gedichtenlaantje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw bestelling c.q. betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming

Gedichtenlaantje neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gedichtenlaantje) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gedichtenlaantje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia en adres: Gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor verwerking van uw bestelling, maar ten hoogste 7 jaar > Deze door u ingevoerde gegevens bij aanmaken van een klant account in de Gedichtenlaantje webshop blijven bestaan zolang er wettelijke verplichting is uit oogpunt van de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

Persoonlijk profiel op de gedichtenlaantje.nl: (Gegevens zijn uw e-mail adres, geslacht en geboorte datum) > U bepaalt de bewaartermijn hiervan zelf > U kunt te allen tijde zelf uw profiel en daarmee uw gegevens verwijderen. Met verwijderen van uw profiel verwijdert u tevens en geheel automatisch alle door u op de website geplaatste content. Verwijderen van uw profiel is onomkeerbaar en uw gegevens kunnen niet worden teruggezet.


Delen van persoonsgegevens met derden

Gedichtenlaantje verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gedichtenlaantje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gedichtenlaantje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gedichtenlaantje.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gedichtenlaantje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gedichtenlaantje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gedichtenlaantje.nlWijzigingen Privacy Statement

Gedichtenlaantje.nl behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.


WEBSHOP

Webshop Bezoek mijn webshop met leuke cadeautjes om weg te geven!

SHOP ENTREE

Sponsoring & Donaties

EUR10
Behaald EUR10 van EUR3000
Datum einde: Dec. 31
Voor elk boekje "Positiefjes" dat wordt verkocht, draag ik sinds juli 2013 € 1,= af aan KWF Kanker Bestrijding. Ik ben met deze actie gestart omdat mijn uitgever ziek werd. Helaas is hij in de zomer van 2014 overleden. En ook de opdrachtgever voor wi...

Contact

Yvonne van der Laan (YML)

Schrijfster / beeldend kunstenares / muziekdocente

Westerengstraat 85
6669 BH Dodewaard

T 0488-410239
E info@gedichtenlaantje.com
Gedichtenlaantje op FacebookGedichtenlaantje BlogGedichtenlaantje EvenementenGedichtenlaantje op LinkedinGedichtenlaantje Contact FormulierGedichtenlaantje Shops